บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด นั้นเป็นบริษัที่ให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งการขนส่งเอกสาร ขนส่งเงินสด หรือ ทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น และมีระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม ซึ่งกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด นั้นมีสำนักงานอยู่ 2 ที่คือ

1. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 132/8-9 ซอยสีลม 8 แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กทม. 10500

2. สำนังานพระราม 3 ตั้งอยู่ที่ 522 ถ. นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กทม. 10120

ความรู้จักกับ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ XEKA

ประตูเลื่อนอัตโนมัติของแบรนด์ XEKA นั้นเป็นประตูอัตโนมัติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำงานของระบบประตูอัตโนมัตินี้ จะทำงานร่วมกับ Microprocessor ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือวัตถุต่าง ๆ เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้สามารถตรวจจับได้จะทำการสั่งการให้ประตูเปิดปิดนั่นเอง พร้อมทั้งยังมี Sensor สำหรับป้องกันประตูหนีบคนด้วย ทำให้การใช้งานประตูเลื่อนอัตโนมัตินั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ภาพการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ XEKA ที่ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ประตูเลื่อนอัตโนมัติ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ประตูเลื่อนอัตโนมัติ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด ประตูเลื่อนอัตโนมัติ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด

วิดีโอทดสอบการทำงานของประตูเลื่อนอัตโนมัติ XEKA ที่ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด