LCMT Company LTD. ( บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด ) ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto slide door ) แบรนด์ XEKA โดยด้านนอกใช้เป็นเซนเซอร์ และด้านในใช้งานร่วมกับระบบสวิตซ์ไร้สาย หรือ Switch Wireless นั่นเอง ซึ่งบริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด มีที่ตั้งอยู่ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

รายละเอียด ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ติดตั้งที่ LCMT Company LTD.

เนื่องด้วยระบบประตูบานเลื่อนเป็นรูปแบบของประตูอัตโนมัติ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และทุกวันนี้ก็มีอุปกรณ์อื่นๆ เข้ามาช่วยในการทำงานของระบบให้สะดวกและตอบโจทย์การใช้งานที่สุด

อย่างที่บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด ได้เลือกใช้ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร่วมกับระบบควบคุมการเปิด – ปิดประตู 2 รูปแบบ คือ ทางด้านนอกหรือขาเข้า ได้เลือกใช้แบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อมีผู้คนเดินมาได้ระยะที่กำหนด ระบบก็จะเปิดประตูอัตโนมัติทันที และอีกรูปแบบคือ ทางด้านในหรือขาออก ทางบริษัทได้เลือกใช้เป็นระบบสวิตซ์ไร้สาย หรือ Switch Wireless ที่ผู้ออกจะต้องกดสวิตซ์สั่งการให้ประตูเปิดนั่นเอง

คุณสมบัติ ของ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 130 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 400
น้ำหนักที่รองรับ สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม สูงสุดถึง 400 กิโลกรัม
การประยุกต์ใช้งาน ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว
ความปลอดภัย เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่  >> ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้งระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ

สวิตซ์ไร้สาย Switch Wireless

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

วิดีโอททดสอบ ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด