โรงแรม จ.ชลบุรี ได้ไว้วางใจให้เราเขาติดตั้ง ประตูคีย์การ์ดโรงแรม ( Hotel Lock ) แบรนด์ XEKA บริเวณห้องต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งทางจ. ชลบุรีนั้น มีโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าพักมากมาย การนำประตูคีย์การ์ดมาใช้ในทุกห้องจะทำให้โรงแรมทันสมัย และมีความปลอดภัยมากยิ่งงขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดสินค้า ประตูคีย์การ์ดโรงแรม ( Hotel Lock ) ติดตั้งที่ โรงแรม จ.ชลบุรี

ประตูคีย์การ์ดโรงแรม เป็นระบบที่โรงแรมทั่วประเทศเลือกใช้ เพื่อให้เกิดความทันสมัย และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด เนื่องจากตัวประตูห้องพักของโรงแรมแบบนี้ จำเป็นจะต้องใช้งานร่วมกับคีย์การ์ดเฉพาะห้อง ทำให้ไม่สามารถนำบัตรอื่นมาแตะเปิดแทนกันได้ ดังนั้นจึงเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด เช่นเดียวกับที่ทางโรงแรมใน จ. ชลบุรี เลือกใช้ แม้เป็นประตูไม้ทั่วไปก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน

ภาพการติดตั้งใช้งาน ประตูคีย์การ์ดโรงแรม ( Hotel Lock ) ติดตั้งที่ โรงแรม จ. ชลบุรี

คุณสมบัติของประตูคีย์การ์ดโรงแรมรุ่นนี้

  • ตัวเครื่องของอุปกรณ์ : สีเงิน
  • วัสดุที่ใช้ในการผลิต : Zinc Alloy
  • ขนาดของอุปกรณ์ : 260×70 มิลลิเมตร
  • มีบัตรให้ 1 ใบ/เครื่อง

สามารถดูรายละเอียดของระบบประตูเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูคีย์การ์ดโรงแรม ( Hotel Lock )