บริษัท ศกรกมล จำกัด เป็นบริษัทที่ทำการติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ ชุดรางประตูอัตโนมัติ XEKA เพื่อไปติดตั้งภายในบ้านของลุกค้าของทางบริษัท เพื่อการใช้งานในประโยชน์ของประตูอัตโนมัติเอง และ เป็นการตกแต่งภายในให้กับบ้าน เพื่อเพิ่มความทันสมัย โดยในหน้างานนี้ เป็นการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติแบบบานเลื่อนเดี่ยว โดยเป็นการใช้กรอบไม้กับกระจก เพื่อให้เข้ากับ Theme ของบ้านที่เป็นสถานที่ติดตั้ง ดังนั้นงานติดตั้งอาจจะเห็นสายไฟ หรือกำแพงที่ยังไม่ได้ทำสี บ้าง แต่เป็นหน้างานภายในที่ไม่ได้มีกันบ่อยๆ

ประตูอัตโนมัติ XEKA กับการใช้งานในบ้าน

ประตูอัตโนมัติ XEKA โดยปกติจะเห็นในการติดตั้ง ตามร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า โรงงาน แต่ในวันนี้เราจะเห็นการติดตั้งภายใน เพื่อร่วมกับการออกแบบภายในของสถาปนิก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน และความสวยงามของการตกแต่งภายในบ้านอีกด้วย

ภาพการติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ XEKA บริษัท ศกรกมล จำกัด

การใช้ประตูอัตโนมัติภายในบ้าน กับ สถานที่อื่นๆต่างกันอย่างไร

โดยทั่วไปในการใช้งานประตูอัตโนมัติตามสถานที่สาธารณะจะเน้นในเรื่องราคาเป็นหลัก และ เรื่องความสวยงามเป็นรอง แต่สำหรับการตกแต่งภายในบ้าน และการใช้ภายในบ้าน ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของราคา หรือความปลอดภัยเพียงเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องความสวยงาม และอื่นๆอีกมากมาย สามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้

  • ประตูอัตโนมัติสำหรับใช้ในบ้านต้องการความสวยงาม โดยในหน้างานจริง เป็นการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบบานเลื่อนเดี่ยว (บานเลื่อนข้าง เลื่อนด้านหน้าวงกบ) บานประตูเป็นบานสั่งทำ โดยไม่เป็นอุปสรรคในการติดตั้งประตูแต่อย่างใด และส่วนของรางประตูอัตโนมัติ สามารถแต่งให้เข้ากับตัวบ้านได้เป็นอย่างดี
  • ความปลอดภัย ประตูอัตโนมัติ ใช้แบบรางแขวนประตูเลื่อน เนื่องจากไม่ได้ใช้ประตูกระจก จึงไม่ต้องใช้ขาจับกระจก และรางติดตั้งอยู่ด้านบน เพียงด้านเดี่ยว ลดปัญหาการสะดุดราง หรือการกีดขวางทางในการเข้าออก
  • ความทนทาน โดยปกติประตูบานเลื่อนภายในบ้านมักจะเป็นการแขวน และใช้แรงผลักด้วยมือ แต่การใช้ระบบประตูอัตโนมัติ XEKA จะมีข้อดีในเรื่องความทนทาน เพราะการใช้ระบบอัตโนมัติ จะมีการควบคุมด้วยไฟฟ้า ทำให้การเปิดปิด เป็นไปอย่างเรียบลื่น สะดวก ไม่ติดขัด ดังนั้นการนำระบบ Autodoor เข้ามาช่วย จะทำให้ประตูมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
  • การเสียหายจากอุบัติเหตุ หากไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติของประตู ประตูแบบรางเลื่อนส่วนใหญ่จะมีปัญหาการที่ประตูหลุดจากรางแขวน ทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรือการผลัก ดันประตูที่ผิดองศา ก็เป็นเหตุให้การทำงานของประตูผิดพลาดอีกด้วย เพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้งาน จึงเหมาะที่จะติดตั้งประตูอัตโนมัติ

ทั้งหมดเป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งในการที่ควรจะติดตั้งประตูอัตโนมัติ ในการใช้งานโดยทั่วๆไป โดยเฉพาะการใช้งานในบ้าน ยังมีเหตุผลอีกมากมาย รอท่านรับทราบด้วยตนเองภายหลังติดตั้งประตูอัตโนมัติ XEKA ของเรา

ภาพการติดตั้ง ชุดรางประตูอัตโนมัติ XEKA

IMG_0390 IMG_0391 IMG_0386 IMG_0387 IMG_0388