เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

เป็นประตู เป็นทางเข้าและทางออกของสถานที่ต่างๆเป็นทางเชื่อมไปยังภายในภายนอกอาคาร บ้าน ห้างร้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทางเราเลือกที่จะเปลี่ยน “ประตูธรรมดา”เดิมๆของท่าน มาใช้ร่วมกับ ระบบรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ มีทั้งแบบระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ระบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ XEKA ได้ติดตั้งที่ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ตั้งอยู่ที่เลขที่15,17 ซอย 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600 เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์  โดยทางบริษัท เค แอนด์ โอ ได้มีการติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ATD รางยาว 4.2 เมตร

ชุดรางประตูอัตโนมัติ XEKA

ชุดรางประตูอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึงข้างล่ะ 160 kg. ขับเคลื่อนชุดรางประตูเลื่อน โดยใช้สายพาน เหมาะสำหรับ ใช้ในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ บริษัท หรือสามารถใช้กับบ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อให้ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติได้ โดยใช้ Access Control ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น เซ็นเซอร์เพื่อให้ประตูเปิด switch wifi ปุ่มกดเพื่อสั่งการให้ประตูเปิด-ปิด กรณีไฟฟ้าดับสามารถสั่งการเพื่อให้ประตูเปิดค้างไว้หรือปิดได้

ภาพงานติดตั้งชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ ณ บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์

เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ เคแอนโอ ซิสเต็มกับประตูอัตโนมัติ