บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการเข้าไปติตตั้งประตบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่นมาตฐาน ที่บ้านของคุณวทัญญู อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยเป็นประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่ ด้วยรางยาง 4 เมตร บริเวณทางเข้า- ออกของบ้าน

คุณสมบัติเฉพาะของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ XEKA

มาพร้อมกับ Microprocessor ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำการตรวจสอบระยะในการเปิดปิดประตูได้ด้วยตัวของมันเอง เพียงแค่เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อย  สามารถใช้งานได้ทันที่ โ-ดยไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าระบบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งสามารถรองรับประตูบานเลื่อนได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์ และอื่นๆโดยมีดังนี้

  • ประตูกรอบอลูมิเนียม
  • ประตูกระจกบานเปลือย
  • ประตูไม้
  • ประตูUPVC

หากท่านใช้ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติใช้นี้แล้ว นั้นท่านมั่นใจในคุณภาพได้เลย ว่าท่านจะเดินเข้าออกประตูอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย ประตูไม่หนีบอย่างแน่นอนเพราะมันมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมกันหนีบ คนเดินเข้า-ออก

ผลงานการติดตั้งประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA จ.นครราชสีมา

ประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA ประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA ประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA ประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA ประตูไม้สักแบบบานเลื่อนคู่XEKA