ประตูเซเว่น … ทำไมไม่ยอมเปิด ? เคยสงสัยกันไหม … บางครั้งเราเดินไปหยุดยืนถึงหน้าประตูแล้ว แต่ทำไมประตูก็ยังไม่ยอมเปิดให้เข้า-ออกสักที ซึ่งไม่ได้เป็นกับเซเว่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประตูห้างร้านต่างๆ ที่มีการใช้ประตูในลักษณะเดียวกับเซเว่น ก็มีปัญหาประตูไม่ยอมเปิดเหมือนๆกัน แล้วมันเพราะอะไรกันนะ ?

ประตูเซเว่น

ประตู 7 – 11

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ประตูเซเว่น” กัน…

ประตูของเซเว่นโดยส่วนใหญ่นั้น มักใช้เป็น ประตูบานเลื่อนออโต้   หรือ ที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือ ประตูอัตโนมัตินั่นเอง ทีนี่เราก็มาดูการทำงานของประตูอัตโนมัติกันว่ามันทำงานอย่างไร แล้วทำไมถึงมีผลกับประตูของเซเว่นที่ไม่ยอมเปิดให้เราเข้า – ออกได้
ประตูบานเลื่อน หรือ ประตูอัตโนมัตินั้น ทำงานด้วยระบบ Microprocessor ซึ่งจะมีตัว Sensor (เซ็นเซอร์) ติดตั้งอยู่กับบานประตู ทำหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าประตูหรือบริเวณที่อยู่ในระยะที่สามารถตรวจจับได้ จากนั้นตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) จะทำการตรวจหาระยะในการเปิด – ปิดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เมื่อเราเดินไปใกล้ในระยะที่กำหนดประตูจะเปิดออกเอง
ดังนั้น การที่ประตูของเซเว่นจะเปิดหรือไม่นั้น ก็ขึ้นกับตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) ตัวนี้นั่นเอง ปัญหาที่พบว่าประตูของเซเว่นไม่ยอมเปิดนั้น อาจจะเป็นเพราะตัวเซ็นเซอร์ (Sensor) ที่ติดตั้งอยู่กับ ประตูบานเลื่อนออโต้  นั้นมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าประตูได้ หรืออาจจะมีปัญหาในการตรวจจับหาระยะในการเปิด-ปิดผิดพลาดก็เป็นได้ หากจะทำการแก้ไขก็ต้องตรวจเช็คตัวเซ็นเซอร์ ( Sensor ) เพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ประตูของเซเว่นจะไม่ยอมเปิด

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Sensor (เซ็นเซอร์) ที่ใช้ร่วมกับประตูเซเว่น

Sensor สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

Sensor สำหรับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนออโต้ นั้นสามารถติดตั้งได้หลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อาคารสำนักงานบ้านเรือน ดังนั้นก็จะมีการติดตั้งตัว Sensor ( เซ็นเซอร์ ) นี้ไปด้วย โดยทั่วไปแล้วตัว Sensor นั้นจะสามารถปรับแต่งมุมที่ติดตั้งได้ถึง 90 องศา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาประตูไม่ยอมเปิด การติดตั้งจึงควรติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลในการตรวจจับหาระยะด้วย
— ข้อมูลทางเทคนิคของเซ็นเซอร์ (Sensor) ที่ใช้ร่วมกับประตูอัตโนมัติ —
MICROWAVE SENSOR WB8300
ISO9001: 2000&CE CERTIFICATED
MANUFACTURER ESTABLISHED IN 2000