ประตูเลื่อน เป็นประตูที่ทำให้ความสะดวกมีมากขึ้น การใช้กำลังในการเปิด – ปิดประตูทำได้ง่ายขึ้นด้วย แต่การทำประตูบานเลื่อนนั้น หลาย ๆ คน ยังอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ แต่แท้จริงแล้ว ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วทำให้นวัตกรรมต่าง ๆ ผลิตออกมาให้ตอบโจทย์การทำงาน และ การติดตั้ง หรือ การปรับเปลี่ยนได้อย่างดียิ่ง

วิธีทำ ประตูเลื่อน ทั่วไปให้เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto slide door )

แต่เดิมเราอาจจะเปลี่ยนจากประตูบ้าน ประตูที่ทำงาน หรือ ประตูห้องต่าง ๆ  มาเป็นประตูที่สามารถเลือนเปิด – ปิดได้ หลายคนอาจจะมองว่าแค่นี้ก็ทันสมัยแล้ว แต่ปัจจุบันมีสิ่งที่ทำให้ประตูธรรมดา ๆ ทันสมัยมากขึ้นกว่านั้น นั่นก็คือ ประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนประตูเลื่อนธรรมดาให้เป็นระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

  • เริ่มจากการสำรวจก่อนว่าบริเวณประตูที่จะเปลี่ยน หรือ อัพเกรดให้เป็นระบบประตูเลื่อนอัตโนมัตินั้น เป็นประตูแบบเปิดเข้า – ออก หรือ เป็นประตูเลื่อนอยู่แล้ว
  • หากเป็นประตูแบบที่ต้องใช้มือบิดเปิด – ปิด จะต้องทำการวัดความกว้างของประตู และติดตั้งรางประตูก่อน จากนั้นก็ใส่มอเตอร์ประตูเลื่อนอัตโนมัติ และ ระบบการควบคุมการเปิด – ปิด เช่น ระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว , ระบบสแกนนิ้ว หรือ ระบบสแกนบัตร เป็นต้น
  • หากเป็นประตูแบบเลื่อนอยู่แล้ว ก็สามารถติดตั้งมอเตอร์ และ สายพานให้เป็นระบบอัตโนมัติได้เลย และสามารถติดตั้งระบบควบคุมการเปิด – ปิดได้อย่างที่กล่าวไปข้างต้น

ข้อดีของการเปลี่ยนประตูเลื่อนให้เป็น ประตูอัตโนมัติ ( Auto door )

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติข้อดีของการเปลี่ยนประตูต่าง ๆ ให้เป็นระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto Slide Door ) มีมากมาย ดังต่อไปนี้

– ทำให้สถานที่นั้น ๆ ทำให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น
– ทำให้ผู้ใช้งานเข้า – ออกทำได้สะดวกสบายมากขึ้น
– หากระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ มีการติดตั้งระบบตรวจสอบ หรือ ควบคุมการเข้า – ออกของบุคคล เช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือ ระบบสแกนบัตร เป็นต้น ก็ทำให้สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้า – ออกอาคารได้ง่าย ๆ ทำให้สามารถกันบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อีกด้วย