ประตูรีโมท นั้น มีการผลิตที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว แต่ก็มี อุปกรณ์เสริมประตูรีโมท ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาด้วย เพื่อให้ได้มาตรฐานในด้านของความปลอดภัยมากยิ่ง จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

อุปกรณ์เสริมประตูรีโมท มีดังนี้

FLASHING LAMP

อุปกรณ์เสริมประตูรีโมท

ไฟกระพริบสีเหลือง ส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบถึงสถานะของประตู หลอดไส้ Filament ให้ความสว่าง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมฝา ครอบแบบ Makralon   Dome ทนทานและกระจายแสงได้ดี  โดยมีรูปแบบแสงให้เลือก  Permanent Light (Bulb & LED) ไฟติดค้าง

Blinking Light (Bulb & LED) ไฟกระพริบ ข้อสังเกตุ : หลอดไส้ (Bulb) กินกระแสสูงและขาดง่าย ส่วนหลอด LED จะกินกระแสต่ำและอายุการใช้งานถึง 100,000 ชม. (11.4 ปี) ปัจจุบัน LED มีราคาถูกลงมาก ทำให้นิยมใช้กันมากขึ้น
– Flashing Light (Xenon) เป็นไฟแฟลช ให้ความสว่างวาบสูง ใช้หลอด Xenon ตัวยูโค้ง
– LED Flashing Light ให้ความสว่างสูงเช่นเดียวกับ Xenon แต่หลอด LED กินกระแสต่ำกว่าและมีอายุใช้งานนาน 50,000 ชม.
– LED Rotation Light ไฟหมุน LED แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่าแบบใช้มอเตอร์

อุปกรณ์เสริมประตูรีโมท

FT-10 PHOTO SWITCH SENSOR

โฟโต้สวิตช์/โฟโต้สวิตช์เซ็นเซอร์ โฟโต้เซ็นเซอร์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการตรวจจับการปรากฏขึ้นของวัตถุโดยอาศัยหลักการการส่งและการรับแสง โดยแสงที่ใช้จะเป็นแสงที่ได้จากหลอด LED
มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
– แสงที่สายตามนุษย์มองเห็นได้
– แสงอินฟราเรด ซึ่งเป็นแสงที่มนุษย์ไม่เห็นเพราะมีความยาวคลื่นสูงกว่า 800 นาโนเมตร

ระบบป้องกันที่ให้ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เมื่อมีวัตถุขวาง
ลำแสง Infrared ระหว่างช่องทางเข้า ระบบจะสั่งให้ประตูหยุดการทำงานทันที
(หลักการทำงานเช่นเดียวกับระบบความปลอดภัยในลิฟท์)

อุปกรณ์เสริมประตูรีโมท

CSC/E KEY SWITCH

สวิตซ์ควบคุมด้วยกุญแจใช้ติดตั้งสำหรับภายนอกอาคารหรือบริเวณสถานที่ที่ต้องการ การป้องกันการควบคุมจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต