บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 64/31 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140

โดยบริษัท  เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตวัสดุคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ การก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเปิดโรงงานแห่งใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ภายใต้ชื่อ บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานใหม่แห่งนี้ติดตั้งเครื่องจักรอันทันสมัยที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในอาเซียนและเอเชียใต้ได้อย่างทั่วถึง

   บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความไว้วางใจระบบประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนคู่  4 เมตร   จากแบรนด์ Xeka ของทาง บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด บริเวณทางเข้า – ออก บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด

โดยระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบบานเลื่อนคู่ มีทำงานด้วยระบบ Microprocessor ที่สามารถค้นหาตำแหน่งระยะการปิด-เปิดด้วยตัวเอง โดยติดตั้งเสร็จไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ทั้งสิ้นประตูอัตโนมัติ  ด้วยการทำงานของ Mode: Alway open และ Mode: half open

ภาพการติดตั้งหน้างาน ณ เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด

ประตูอัตโนมัติเซกิซุย ระยอง ประตูอัตโนมัติเซกิซุย ระยอง ประตูอัตโนมัติเซกิซุย ระยอง ประตูอัตโนมัติเซกิซุย ระยอง