สถานีตำรวจฉะเชิงเทรา

มีสถานีตำรวจในสังกัดจำนวน 18 สถานี แบ่งเป็น ระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจ จำนวน 11 สถานี ระดับ สารวัตรใหญ่ จำนวน 3 สถานี และ ระดับสารวัตร จำนวน 4 สถานี มีวิสัยทัศน์ (Vision) ของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา- เป็นตำรวจที่ดี ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา มีพันธกิจเพื่อถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน,ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม,อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม,ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

    สถานีตำรวจฉะเชิงเทรา ได้วางใจให้ทางบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ XEKA รุ่นมาตรฐานจำนวน 1 คู่บานเลื่อนมีขนาดยาว 4 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าทางเข้า-ออกของสถานีตำรวจ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA

เป็นรุ่นมาตรฐาน ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เพราะสามารถรองรับความยาว ได้ถึง 6 เมตร ตอบทุกโจทย์ ที่ท่านต้องการใช้งาน ไม่ว่าจะท่านจะ ใช้แบบบานคู่ บานเดี่ยว ท่านก็สามารถใช้ นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถเลือกสีให้เข้ากับพื้นที่หน้างานของท่าน หรือ สอดคล้องกับสีของตัวอาคารของท่านได้ด้วย หากท่านใช้ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติใช้นี้แล้ว นั้นท่านมั่นใจในคุณภาพได้เลย ว่าท่านจะเดินเข้าออกประตูอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย ประตูไม่หนีบอย่างแน่นอนเพราะมันมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมกันหนีบ คนเดินเข้าออก

สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติรุ่นนี้ มาพร้อมกับ Microprocessor ซึ่งเป็นระบบที่สามารถทำการตรวจสอบระยะในการเปิดปิดประตูได้ด้วยตัวของมันเอง เพียงแค่เราทำการติดตั้งให้เรียบร้อย  สามารถใช้งานได้ทันที่ โดยไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าระบบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งสามารถรองรับประตูบานเลื่อนได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์ และอื่นๆโดยมีดังนี้

  • ประตูกรอบอลูมิเนียม
  • ประตูกระจกบานเปลือย
  • ประตูไม้
  • ประตูUPVC

ผลงานการติดตั้งที่สถานีตำรวจฉะเชิงเทราประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ XEKA

สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA สถานีตำรวจฉะเชิงเทรากับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA