ร้านคอระฆัง เป็นร้านอาหารที่เปิดใหม่ ซึ่งได้ไว้วางใจให้ในสินค้าของแบรนด์ XEKA โดยได้ติดตั้งระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto slide door ) ที่ทำงานร่วมกับสวตซ์ไร้สาย ( Wireless Switch ) ร้านนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 233 ถนน มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.

รายละเอียดของระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto slide door ) + สวิตซ์ไร้สาย ( Wireless Switch ) ติดตั้งที่ ร้านคอระฆัง

ระบบประตูอัตโนมัติของเรานั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบสวิง และ ประตูบานเลื่อน โดยทางร้านคอระฆังได้เลื่อนใช้เป็น ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD-130 และเลือกใช้ระบบการควบคุมการเปิด – ปิดประตูเป็นรูปแบบของสวิตซ์ไร้สาย หรือ Wireless Switch ซึ่งเป็นสวิตซ์ที่จะต้องกดปุ่มเพื่อสั่งให้ประตูอัตโนมัตินั้นเปิดออกนั่นเอง ประตูบานเลื่อน หรือ ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติของ XEKA ของเรานั้น มีให้เลือกใช้ด้วยกัน 2 รุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ ของ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 130 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 400
น้ำหนักที่รองรับ สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม สูงสุดถึง 400 กิโลกรัม
การประยุกต์ใช้งาน ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว
ความปลอดภัย เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ของ XEKA ของเรานั้น สามารถรองรับระบบการควบคุมการเปิด – ปิดได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือจะเป็น ระบบสวิตซ์ไร้สายแบบเดียวกับร้านคอระฆัง  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่น ๆ อีก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ที่ร้านคอระฆัง

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติ