ฝ่ายเครื่องจักรกล เรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ( Auto Slide Door ) แบรนด์ XEKA ที่บริเวณทางเข้า – ออกของสำนักงาน โดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชนั้นมีอยู่ในทุกจังหวัด ซึ่งเราได้ไปติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติที่ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 มีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบล พระขาว อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดของระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติที่ติดตั้งที่ ฝ่ายเครื่องจักรกล เรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5

ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ เป็นรูปแบบหนึ่งของประตูอัตโนมัติ ซึ่งทางฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุด และเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 ได้เลือกใช้ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติร่วมกับระบบควบคุมการเข้า – ออก แบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือ Microwave Sensor นั่นเอง นอกจากนี้ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติของ XEKA นั้น มีระบบป้องกันการหนีบอยู่ในชุดระบบอีกด้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานในขณะนั้น ๆ
สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้น มีให้เลือกใช้งาน 2 ขนาด ซึ่งจะมีบคุณสมบัติใกล้เคียงกัน สามารถดูคุณสมบัติของทั้ง 2 ขนาดได้ด้านล่างนี้

คุณสมบัติ ของ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ แบรนด์ XEKA

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 130 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD – 400
น้ำหนักที่รองรับ สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม สูงสุดถึง 400 กิโลกรัม
การประยุกต์ใช้งาน ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว ได้ทั้งแบบบานคู่ และ บานเดียว
ความปลอดภัย เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบคนเดินเข้าออก

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ของ XEKA ของเรานั้น สามารถรองรับระบบการควบคุมการเปิด – ปิดได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือจะเป็นระบบสวิตซ์ไร้สาย หรือ ระบบทาบบัตรสแกนนิ้ว นอกจากนี้เราก็ยังมีรูปแบบอื่น ๆ อีก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้งระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติที่ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

เซนเซอร์กันหนีบ ประตูอัตโนมัติ