โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   เลขที่ 163 ซอย หมู่บ้านนาวีไทย ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180 เนื่องจากกองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้ขยาย  และจัดตั้งหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนและหน่วยการศึกษาขึ้น ในพื้นที่สัตหีบ จึงทำให้ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวของทหารเรือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินพาณิชย์ด้วย ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก ทางกองทัพเรือมีความเห็นว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สัตหีบ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาด 1000 เตียง จากการสำรวจพื้นที่พบว่าบริเวณส่วนหนึ่งของสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ คือบริเวณสี่แยกบ้าน กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขนาดเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ และได้ขอพระราชทานนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ไว้วางใจให้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ในการติดตั้งประตูอัตโนมัติ แบบบานเลื่อนคู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก โรงพยาบาล 1 จุด และบริเวณด้านในอีก 1 จุด

ประโยชน์ของประตูอัตโนมัติ

การใช้ประตูอัตโนมัติ เป็นการช่วยลดฝุ่นละอองเข้าอาคาร เสียงในขณะเครื่องทำงานต่ำ ช่วยประหยัดไฟฟ้าในการใช้แอร์ เนื่องจากประตูอัตโนมัติช่วยในการล๊อคอากาศจากภายนอกสู่ภายในได้เป็นอย่างดี   ประตูอัตโนมัติการทำงานก็เป็นไปอย่างนุ่นนวล ด้วยการควบคุมของมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ยังประกอบด้วยระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่ติดตั้งบริเวณบานประตูทุกบาน

ประอัตโนมัติอาคาร-สำนักงาน เรามีระบบให้เลือก 2 แบบ
– เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ เวลาคนเดินเข้า-ออก
– ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการผ่านประตู

ระบบความปลอดภัย Safety ของประตูเลื่อนอัตโนมัติ

XEKA® Auto door ประตูอัตโนมัติ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ  หากมีสิ่งกีดขวาง ประตูอัตโนมัติจะถอยหลัง เพื่อเริ่มหาระยะการปิดใหม่ หรือสามารถติดตั้ง

กรณีที่ไฟฟ้าดับ  ประตูอัตโนมัติ XEKA® Auto door ประตูอัตโนมัติ สามารถเปิดประตูออก โดยการเลื่อนประตูเอง ได้อย่างอิสระ หมดความกังวลประตูค้างขณะไฟฟ้าดับ  และเมื่อไฟฟ้ามา ประตูจะทำงานได้ตามปกติเช่นเดิม

XEKA® Auto door ประตูอัตโนมัติ มีเซนเซอร์ (Sensor) ที่สามารถป้องกันการปิดของประตูหากมีวัตถุค้างอยู่

ผลงานการติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประตูอัตโนมัติรพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประตูอัตโนมัติรพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประตูอัตโนมัติรพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประตูอัตโนมัติรพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประตูอัตโนมัติรพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ประตูอัตโนมัติรพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ