บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ขายเครื่องหนัง และ เครื่องมือสำหรับเดินทาง @ลาดกระบัง
โดยทางศูนย์ขายเครื่องหนัง และเครื่องมือสำหรับเดินทาง บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ ได้ให้ความไว้วางใจระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบ บานคู่ สีธรรมดา แบรนด์ Xeka ของทาง บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด โดยได้ทำการติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้าออก แทนการเปิดประตูทิ้งไว้หรือใช้คนดูแลเปิดปิดประตู และลดต้นทุนการดูแล โดยระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ แบบ บานคู่ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุม

ภาพหลังการติดตั้งระบบรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ

แฮนดิคราฟท์แฮนดิคราฟท์IMG_0073IMG_0074IMG_0075IMG_0076