ติดตั้งชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ

บริษัท กรีน โปรเกรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)  หรือคลังน้ำมันเชลล์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10ถนนสุนทรโกษา, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม., 10110 ได้ไว้วางใจ เลือกใช้สินค้าของ ทางบริษัท ดอลลี่โซลูชั่น จำกัด ให้มีการติดตั้งรางเลื่อนประตูอัตโนมัติยาว 4.2 เมตร แบบสีอบขาว พร้อมด้วยเครื่องทาบบัตรสแกนนิ้ว  บริเวณทางเข้า-ออกหน้าห้อง Labeing Room และหน้าห้องธุรกิจทั้งหมด 2 จุด คลังน้ำมันเชลล์

คลังน้ำมันเชลล์

เหตุผลเลือกใช้ชุดรางประตูอัตโนมัติ XEKA

ชุดรางประตูอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึงข้างล่ะ 160 kg. ขับเคลื่อนชุดรางประตูเลื่อน โดยใช้สายพาน เหมาะสำหรับ ใช้ในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ บริษัท หรือสามารถใช้กับบ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อให้ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติได้ โดยใช้ Access Control ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น เซ็นเซอร์เพื่อให้ประตูเปิด switch wifi ปุ่มกดเพื่อสั่งการให้ประตูเปิด-ปิด กรณีไฟฟ้าดับสามารถสั่งการเพื่อให้ประตูเปิดค้างไว้หรือปิดได้

ภาพการติดตั้งรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ @ คลังน้ำมันเชลล์ (สำนักงานใหญ่)

 

คลังน้ำมันเชลล์คลังน้ำมันเชลล์คลังน้ำมันเชลล์
คลังน้ำมันเชลล์

คลังน้ำมันเชลล์

คลังน้ำมันเชลล์ คลังน้ำมันเชลล์

คลังน้ำมันเชลล์

สำหรับลูกค้าที่สนใจระบบชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ หรือประตูอัตโนมัติ แบบอื่นๆ ติดต่อเราได้ที :

โทร 02-1054034(Auto)