• : 066-0952778 (sale)
  • : 062-2433000 (service)

Category: บ้าน และอาคาร

อุปกรณ์ ประตู ที่มีความทันสมัย และใช้งานง่าย มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ ประตู มีหลากหลายรูปแบบต่างกันกันออกไป เพราะประตูในปัจจุบันมีความทันสมัยมีทั้งประตูไม้ ประตูลูกบิด ประตูอลูมิเนียม ประตูเลื่อน ประตู PVC และอื่น ๆ ซึ่งประตูทั้งหมดนี้จะทำงานได้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริม...

Read More

เครื่องบันทึกเวลา เข้า-ออก คืออะไร อะไรคือ เครื่องบันทึกเวลา เข้า-ออก

เครื่องบันทึกเวลา เข้า – ออก เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถเห็นกันได้มากตามโรงงาน หรือ สำนักงานต่าง ๆ นั่นเอง ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับเครื่องบันทึกเวลาเข้าออกกันก่อนว่าคืออะไร หากสนใจติดตั้ง ระบบประตูอัตโนมัติ...

Read More

รู้หรือไม่ ประตูร้านทอง ควรใช้ประตูแบบใด

ร้านทอง เป็นร้านค้าที่ต้องมีความปลอดภัยในการเข้า – ออกที่สูงมาก เพราะ มีเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และ บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินข่าวการโจรกรรมในร้านทองมากมาย ดังนั้นการติดตั้ง ประตูร้านทอง...

Read More
Loading