คู่มือการใช้งาน ประตูอัตโนมัติ  XEKA

(ประตูอัตโนมัติ, ประตูเลื่อนอัตโนมัติ, ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ, ประตูกระจกอัตโนมัติ )

 

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน motion sensor
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Sefty beam sensor
ดาวน์โหลด คู่มือประตูอัตโนมัติ

คู่มือการติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ  XEKA

(ประตูอัตโนมัติ, ประตูเลื่อนอัตโนมัติ, ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ, ประตูกระจกอัตโนมัติ )

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD130 ดาวน์โหลด
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD400 ดาวน์โหลด
ประตูสวิงออโต้ ดาวน์โหลด
ประตูม้วนโรงงาน
ประตูม้วนห้องปลอดเชื้อ ดาวน์โหลด
ประตูม้วนกันแมลง ดาวน์โหลด
High speed stacking door ดาวน์โหลด
ประตูม้วนผ้าใบแบบซิบซ่อมแซม ดาวน์โหลด
Flexible Door ดาวน์โหลด
ม่านริ้ว ดาวน์โหลด
ประตูรั้วรีโมท
ประตูรั้วแบบเลื่อน ดาวน์โหลด
ประตูรั้วสวิง ดาวน์โหลด
ประตูโรงแรม (Hotel Lock) ดาวน์โหลด
ประตูคีย์การ์ด
กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ดาวน์โหลด
เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้ว รุ่น N18R ดาวน์โหลด
เครื่องทาบบัตร รุ่น N100 ดาวน์โหลด
เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้วมือถ่ายภาพ รุ่น N – 680 ดาวน์โหลด

 


 

การแก้ไขปัญหา และข้อควรระวัง ประตูอัตโนมัติ  XEKA

ปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ในรุ่นต่างๆ)

อาการ สาเหตุ การปรับแต่งเบื้องต้น
ประตูเปิดช้า
มีอาการสะดุด
ระหว่างการเปิด
ปรับความเร็วของการเปิดปิดน้อยเกินไป ปรับตั้งค่าความเร็วของการเปิดปิดประตูบานเลื่อนใหม่
– บานประตู คดงอ
– บานประตูเบียดกับไกด์ที่พื้น
– ติดตั้งรางไม่ได้ระดับ
เปิดระบบประตูอัตโนมัติ และลองเปิดปิดด้วยมือ
ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ต้องเปิดปิดด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
มีฝุ่น ขยะ หรือ เศษวัสดุที่ราง ตรวจดูฝุ่น เศษวัสดุบนตัวราง
 ระบบประตู
อัตโนมัติ
ไม่ทำงาน
 ยังไม่ได้เปิดระบบ Power On เปิด Power On
 เซนเซอร์ประตู หรืออุปกรณ์สั่งงาน
ไม่ทำงาน
ตรวจสอบด้วยวิธีการต่อสายไฟที่ Sensor ให้ชนกัน
 ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนถูกล็อคอยู่
(กรณีใช้กลอนประตูแยกแบบล็อคด้วยมือ)
ปลดล็อกประตู
 ประตูบานเลื่อน
อัตโนมัติเปิดค้าง
ไม่ยอมปิด
มีวัตถุบังอยู่ที่ Safety Beam ตรวจสอบสถานะการทำงานของ
Safety Beam และวัตถุที่บัง
Safety Beam เสีย  ปลด Safety Beam ออกจากระบบ
Motion Sensor
ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตลอด
 ตรวจสอบสิ่งเคลื่อนไหวหน้า Sensor
เช่น ผ้าม่าน กระถางต้นไม้ พัดลม
บริเวณที่ติดตั้ง Motion Sensor มีการสั่นไหว ตรวจสอบม่านอากาศ
เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน
มีคลื่นรบกวนการทำงาน Motion Sensor  ปิดเครื่องส่งสัญญาณ แรงสูงที่ทำงานใกล้ประตู
 ประตูเปิดและปิดเองตลอดเวลา  Motion Sensor
ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตลอด
ตรวจสอบสิ่งเคลื่อนไหวหน้า Sensor
เช่น ผ้าม่าน กระถางต้นไม้ พัดลม
 บริเวณที่ติดตั้ง Motion Sensor มีการสั่นไหว ตรวจสอบม่านอากาศ
เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน
 มีคลื่นรบกวนการทำงาน Motion Sensor ปิดเครื่องส่งสัญญาณ แรงสูงที่ทำงานใกล้ประตู
 ประตูเปิดครึ่งเดียว  ประตูทำงานในโหมดเปิดครึ่งบาน เลือกการทำงานเป็นโหมดเต็มบาน
 ประตูเปิดแบบกระชาก
หรือไม่นิ่มนวลขณะเปิดปิด
ปรับแต่งความเร็วไม่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนความเร็วใหม่