COMBINE SENSOR คือ เซ็นเซอร์ระบบใหม่ แบบ 2 IN 1 SENSOR เป็นการผสมผสานระหว่าง MOTION SENSOR ( เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ) เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ กับ BEAM SENSOR ( บีมป้องกันประตูหนีบ ) ด้วยดีไซน์ใหม่ล่าสุดสำหรับใช้กระจกแบบบานเปลือย หรือเทมเปอร์ ถือเป็นการรวมเอา BEAM SENSOR (เซ็นเซอร์กันหนีบ) และ MOTION SENSOR (เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว) มารวมกันเพื่อการใช้งานของประตูแบบบานกระจกเปือย

COMBINE SENSOR สำหรับประตูอัตโนมัติ

COMBINE SENSOR ต่างกับ BEAM SENSORและ MOTION SENSOR ที่เคยใช้อย่างไร

เป็นคำถามที่ท่านสงสัย แต่ที่จริงแล้ว ตัว COMBINE-SENSORสามารถทำงานได้เหมือนกับ BEAM SENSOR และ MOTION SENSOR แต่ที่ทำให้ COMBINE SENSORแตกต่างกับ แบบเดิมคือ ติดตั้งและหลักการทำงานเนื่องจาก BEAM SENSOR แบบเดิมเป็นการติดแบบฝั่งในวงกบหรือประตู ทำให้แตกต่างกันมากๆ ช่วยลดระยะเวลาการติดตั้ง และลดร่องรอยที่จะเกิดจากการฝั่งได้อีกด้วย โดยหลักการทำงานทำงานของ COMBINE-SENSOR เป็นหลักการทำงานแบบทรงสามเหลี่ยม

COMBINE SENSOR สำหรับประตูอัตโนมัติ

เกณฑ์ในการเลือกใช้เซ็นเซอร์

 • อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดดังนี้ :
 • ระยะตรวจจับที่ต้องการ (โดยปกติ ระยะตรวจจับสูงสุดอยู่ที่ 40mm หรือน้อยกว่า)
 • เป้าหมายในการตรวจจับ (วัสดุ, ขนาด, รูปร่าง และวิธีการตรวจจับ)
 • รูปร่างของเซ็นเซอร์ / รูปแบบการติดตั้ง
 • รูปแบบหน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์ แบบหัวเรียบ หรือแบบหัวยื่น
 • เซ็นเซอร์เหนี่ยวนำแบบอื่นๆ
 • โลหะโดยรอบ
 • โลหะพื้นหลัง
 • สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
 • สภาพพื้นที่แห้ง หรือเปียก
 • การป้องกันทางกลศาสตร์ (การใช้งานผิดวิธี หรืองานเชื่อมโลหะ)
 • ข้อกำหนด และความต้องการทางด้านไฟฟ้า (AC/DC, 3 สาย/2 สาย, NPN/PNP)

COMBINE SENSOR สำหรับประตูอัตโนมัติ

ระยะห่างในการตรวจจับ (Sensing distance)

โดยระยะห่างในการตรวจจับจะขึ้นอยู่กับตัวแปรดังนี้ :

 • ขนาดของขดลวดเซ็นเซอร์
 • ขนาดของตัวเซ็นเซอร์
 • ยิ่งขนาดของเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่ ระยะการตรวจจับก็จะยิ่งไกลขึ้น
 • รูปแบบของหน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์
 • แบบหัวเรียบ จะมีระยะตรวจจับที่สั้นกว่า
 • แบบหัวยื่น จะมีระยะตรวจจับที่ไกลกว่า