Lockdoor4

อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า แบบแม่เหล็กไฟฟ้า Electro Magnetic Lock

ขนาดแรงดูด 300 ปอนด์ กับขนาดแรงดูด 600 และขนาดแรงดูด 1200 ปอนด์ แล้วจะมีรุ่นที่มี LED บอกสถานะการทำงานของตัวอุปกรณ์ กับรุ่นที่ไม่มี LED ให้เลือกใช้งาน

  • อุปกรณ์ L/Z Bracket เป็นอุปกรณ์เสริมเฉพาะของการยึดอุปกรณ์ Electro Magnetic Lock จะใช้คู่กันในการติดตั้งประตูของสถานที่ต่างๆ
  • อุปกรณ์ U-Bracket for Glass Frame เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษของการยึดอุปกรณ์ L/Z Bracket สำหรับใส่ยึดประตูเฟรมกระจกบานเปลือยที่ไม่มีกรอบวงกบประตู
  • อุปกรณ์ UBG Bracket for Glass Door เป็นอุปกรณ์เสริม พิเศษของการยึดอุปกรณ์ L/Z Bracket สำหรับใส่ยึดบานประตูกระจกบานเปลือยที่ไม่มีกรอบที่บานประตู

อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า แบบเดือยล็อคไฟฟ้า (Electric Drop-Bolt Lock)

มีอยู่ 2 แบบ แบบDelay time,ไม่มี Delay time รวมไว้ในตัวอุปกรณ์

  • U-Bracket Housing for Flame Glass Door อุปกรณ์เสริมพิเศษของการยึดอุปกรณ์ Bolt Lock สำหรับใส่ยึด เฟรมประตูกระจกบานเปลือยที่ไม่มีกล่องวงกบประตูในการใส่ตัว Bolt Lock
  •  U-Bracket Housing for Flame Glass Door อุปกรณ์เสริมพิเศษ กล่องยึดกับอุปกรณ์เพจ Drop – Bolt สำหรับสวมกับเฟรมประตูบานเปลือยติดกับแผ่น Drop-Bolt รับการล็อคของเดือย Bolt Lock

lockdoor1

อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า แบบสไตล์ล็อค (Electric Strikes Lock)

เป็นตัวล็อคของลูกบิดประตูทั่วไป การติดตั้งจะมีการติดตั้งแบบกลอนลูกบิดวงกบกับบานประตู ใช้ไฟฟ้าในการทำงานแทนการใช้มือหมุนหรือโยก

lockdoor5