ระบบหนึ่งที่ทำให้ระบบ ประตูอัตโนมัติ มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานคือ Motion sensor ซึ่งโดยทั่วไปมักมากับชุดรางอัตโนมัติ ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของคน  ซึ่งสามารถตรวจจับได้ในระยะ 3 เมตร ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่  ทั้งคน หรือสัตว์เลี้ยงหากอยู่ในระยะรัศมีที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ประเภทของเซ็นเซอร์ : Passive เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวอินฟราเรดตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการปิดเปิด ประตูอัตโนมัติ

Motion Sensor

รายละเอียดทางเทคนิค:

  • Power supply : 12V-24V AC/DC
  • ความถี่ Microwave : 24.125GHz
  • ขนาดอุปกรณ์ : 120 x 80 x 50mm
  • เวลาเปิดค้างของประตูอัตโนมัติ : 0.5 sec
  • รัศมีการตรวจจับ : 4×2 เมตร
  • ความสูงสูงสุด : 3 เมตร

การตั้งค่า Motion Sensor :

ขณะเดียวกันการตั้งค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อประตูอัตโนมัติ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และละเอียดอ่อน ต้องพึ่งการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยเซ็นเซอร์นี้จะคอยอ่านระยะว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่  เมื่อไม่มีคนแล้วประตูจะปิด ดังนั้นเซ็นเซอร์อ่านเรียกได้อีกอว่า เซ็นเซอร์เปิดปิดประตูอัตโนมัติ เพราะเมื่ออ่านระยะได้ ประตูก็จะเปิด ดังนั้นทุกประตูอัตโนมัติ จึงจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ชนิดที่พบบ่อยของเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

Motion Sensor

วิธีการติดตั้ง และ ปรับแต่งมีจุดปรับแต่ง :

  • หัวอ่าน ปรับแต่งมุมในการตรวจจับความเคลื่อนไหว จะปรับได้สูงสุด 0 – 90 องศา เป็นจุดที่สำคัญ หากปรับแต่งไม่ดีจะเกิดปัญหาการตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่ได้ ทำให้ประตูไม่เปิด หรือหากปรับต่ำเกินไปหัวอ่านจะอ่านได้ไม่ครอบคลุม
  • ปรับความละเอียดในการอ่าน หรือ SENSITIVITY ใช้ในการปรับความละเอียดในเรื่องของการตรวจจับ หากไวไปแม้คนผ่านก็เปิด เหมือนตามประตูอัตโนมัติหลายที่ ที่เปิดเองเพียงแค่คนผ่าน หรือสัตว์ผ่าน แต่หากปรับมากเกินไปจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน เพราะต้องยืนรอหน้า ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อรอให้ประตูเปิด
  • จุดเชื่อมต่อสายไฟ เป็นส่วนที่ปรับแต่งไม่ได้ เป็นจุดไว้เสียบเชื่อมต่อกับตัวควบคุมประตูอัตโนมัติ ที่อยู่ในรางเลื่อนของประตู

วิธีตรวจจับการเคลื่อนไหวทำงาน :

ทุกการเคลื่อนไหวการทำงานของเซ็นเซอร์โดยการตรวจสอบการป้อนข้อมูล และ การให้ออกตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหว ทั้งหมดเซ็นเซอร์ดังกล่าวมีเครื่องส่งสัญญาณ และตัวรับสัญญาณ ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องปล่อยประเภทที่แตกต่างกันของคลื่นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ และ คลื่นที่ได้รับกลับมาที่เซ็นเซอร์หลังจากที่ล่าช้าเวลา พารามิเตอร์ต่างๆระหว่างส่ง และรับได้รับการวิเคราะห์ โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่กำหนดว่าการเคลื่อนไหวได้รับการตรวจ

Motion Sensor