ระบบ ประตูอัตโนมัติ  เราคงทราบกันอยู่แล้วว่า มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบ ประตูรีโมท หรือ ประตูรั้วรีโมท , ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ , ประตูบานสวิงอัตโนมัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งระบบอัตโนมัติเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประตูแต่ละประเภทได้ ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่จะกล่าวถึงนั้น มีความจำเป็นต้องมีการใช้ควบคู่กับ ประตูอัตโนมัติ  ถือได้ว่า อุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นมีความจำเป็น และสำคัญที่ต้องมีการใช้ควบคุมกัน เพื่อให้ตัวประตูทำงานต่อไปได้

อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ

  • Microwave-sensor คือ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ หรือ เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อสั่งเปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ  ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้นั้น สามารถปรับองศาการตรวจจับได้ ตามความต้องการ และ ความเหมาะสม
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Microwave Sensor

  • Stopper   คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ตั้งระยะการเลื่อนเปิด และ ปิด ของ ประตูอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท stopper

Stopper

  • Controller  คือ ชุดควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของ ประตูอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Controller

  • Timing Belt   คือ อุปกรณ์สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เรียกว่า ” สายพาน ” มีไว้สำหรับดึงเลื่อนบานประตูให้เปิดออก
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Timing Belt

  • Brush-less DC-Motor  คือ มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนประตูต่าง ๆ  หรือ การเลื่อนเปิด – ปิด ของประตูอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Brush-less DC-Motor

  • Door-hanger-Roller   คือ อุปกรณ์สำหรับจับยึดบานประตูของเดิม
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Door-hanger-Roller

  • Remote Control   รีโมทควมคุมสั่งงาน ประตูอัตโนมัติ ประเภท ประตูรีโมท หรือ ประตูรั้วรีโมท สั่งได้ทั้งการปิด และ เปิด , สั่งเปิดประตูครึ่งเดียว , สั่งเปิดประตูค้าง
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Remote Control

  • Belt Tensionner   คือ อุปกรณ์ปรับความตึงของ Timing Belt
อุปกรณ์เสริมที่สำคัญ สำหรับประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

Belt Tensionner