สวิตซ์ควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติ

เป็นสวิตซ์ที่ใช้ในการตั้งค่าให้กับประตูอัตโนมัติ ในการควบคุมโหมดการทำงานของประตูอัตโนมัติโดยเป็นแบบไวเลส ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกในการควบคุมประตูอัตโนมัติ รวมชุดสวิตซ์ควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติ เพื่อใช้ร่วมกับประตูบานอัตโนมัติแบบต่างๆ สำหรับเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

Program Switch (WB8102)

Program-switch

ใช้สำหรับการตั้งค่าประตูอัตโนมัติให้เปิด-ปิดตามต้องการ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ ปิดสนิท (Full lock) เปิดเต็มบาน (Full open) เปิดครึ่งบาน (Half open) เปิดอัตโนมัติ(Automatic) เปิดแบบทางเดียว (One-way open)

Switch Wireless (SDA3009)

switch_wireless

สวิตช์สำหรับกดเพื่อเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ประตู เปิด-ปิดจากเซ็นเซอร์ เนื่องมาจากความปลอดภัย หรือขนาดสถานที่ สวิตช์ไวเลส สำหรับควบคุมประตูอัตโนมัติของเรา เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ด้วยการกดเบาๆ ประตูอัตโนมัติก็จะเปิดออก ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเปิด-ปิดด้วยตัวเอง

Stainless Push Botton ปุ่มกดเข้าออก แบบฝัง (ATD-SW01)

 • ขนาด: 80x30x24 (mm)
 • Electrical performance: 3A @ 36VDC
 • Contact output: NO / COM contacts
 • Temperature: -20 ~ +50oC
 • Suitable Humidity: 0 ~ 95% (relative humidity)
 • Weight: 0.1k

Stainless Push Botton ปุ่มกดเข้าออก แบบบล็อคลอย (ATD-SW02)

access_control_switch_01-180x180

  • ขนาด: 80x30x24 (mm)
  • Electrical performance: 3A @ 36VDC
 • Contact output: NO / COM contacts
 • Temperature: -20 ~ +50oC
 • Suitable Humidity: 0 ~ 95% (relative humidity)
 • Weight: 0.1kg

Wireless Control Switch สวิตซ์ตั้งค่าโหมดการทำงาน (WB3120) ควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติ

Wireless Control Switch สวิตซ์ตั้งค่าโหมดการทำงาน (WB3120)

เป็นสวิตช์ที่ใช้ในการตั้งค่าให้กับประตูอัตโนมัติ ในการควบคุมโหมดการทำงานของประตูอัตโนมัติ โดยการทำงานสำหรับสวิตซ์ตั้งค่ารุ่นนี้เป็นแบบไวเลส ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกในการใช้งานประตูอัตโนมัติ