มอเตอร์ ประตูรีโมท รุ่น DEA SLD-400

มอเตอร์ ประตูรีโมท ที่นิยม
มอเตอร์ ประตูรีโมท นี้เป็นมอเตอร์ AC ขนาดกลางสุดยอดเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอิตาลีแข็งแรงทนทาน ใช้งานคุ้มค่า สำหรับ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ  ที่มีน้ำหนัก 400 กิโลกรัม (สามารถใช้กับประตูบ้านทั่วไปได้เป็นอย่างดี) ประตูมีระบบการออกตัว  และหยุดได้นิ่มนวลด้วยระบบ (soft-start) พร้อมแผงคอนโทรลติดตั้งภายในมอเตอร์ เป็นแบบ Magnetic Limit Switch สามารถปรับความเร็วของตัวมอเตอร์ ได้ 2 ระดับ มีระบบ Slow-Down ขณะปิดสุด Remote เป็นแบบ Rolling code สามารถป้องกันการคัดลอกรหัส และสามารถเพิ่ม Optionได้ ทั้งโฟโต้เซล (เซนเซอร์กันหนีบ) ไฟหัวเสา คีย์การ์ด แป้นรหัสไร้สาย และอื่นๆ

มอเตอร์ ประตูรีโมท

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน

 1. มอเตอร์ AC 1 ตัว
 2. แผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด
 3. กุญแจปลดล็อค 2 ตัว
 4. รีโมท   2 ตัว (สามารถเพิ่มลูกรีโมทได้ ตัวละ 1000 บาท)

5.เฟืองสะพาน  4 เมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าใช้งาน             230 V-50 (60) Hz

กำลังวัตต์ใช้งาน                                         320

แรงส่งเพื่อฉุดประตู                                   340          N

ความเร็วรอบมอเตอร์                                 1400        rpm

ตัดการทำงานของมอเตอร์ที่                  160         °C

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน                                   -20 °C + 40°C

รับน้ำหนักประตูสูงสุด                               400     kg.

ความเร็วในการขับเคลื่อนบานประตู            10  m/min

ระดับชั้นของการป้องกันอุปกรณ์                    IP X4

ขนาดของคาปาซิเตอร์                                       8 uF

ขนาดรูปทรงภายนอก                                         240×188×320 mm

รองรับอุปกรณ์เสริม โฟโต้เซล ไฟหัวเสา และอื่นๆ

 

มอเตอร์ ประตูรีโมท รุ่น ROGER SLR-600

เป็นมอเตอร์ AC ขนาดกลาง มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานคุ้มค่า สำหรับประตูบานเลื่อนที่มีน้ำหนัก 800 กิโลกรัม (สามารถใช้กับประตูบ้านทั่วไปได้เป็นอย่างดี) ประตูมีระบบการออกตัว และหยุดอย่างนิ่มนวลด้วยระบบ (soft-start) พร้อมแผงคอนโทรลติดตั้งภายในมอเตอร์ เป็นแบบ Magnetic Limit Switch สามารถปรับความเร็วของตัวมอเตอร์ ได้ 2 ระดับ มีระบบ Slow-Down ขณะปิดสุด Remote เป็นแบบ Rolling code สามารถป้องกันการคัดลอกรหัส และเพิ่ม Optionได้ ทั้งโฟโต้เซล (เซนเซอร์กันหนีบ) ไฟหัวเสา คีย์การ์ด แป้นรหัสไร้สาย และอื่นๆ

มอเตอร์รีโมทที่นิยม

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน มอเตอร์ ประตูรีโมท

 1. มอเตอร์ AC 1    ตัว
 2. แผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ 1    ชุด
 3. กุญแจปลดล็อค 2    ตัว
 4. รีโมท 2    ตัว
 5. 5.เฟืองสะพาน    4  เมตร

ข้อมูลทางเทคนิค มอเตอร์ ประตูรีโมท

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าใช้งาน                230     V-50 (60) Hz

กำลังวัตต์ใช้งาน                                            260      W

แรงส่งเพื่อฉุดประตู                                      320      N

ความเร็วรอบมอเตอร์                                   1400     rpm

ตัดการทำงานของมอเตอร์ที่                    150     °C

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน                                      -20°C + 70   °C

รับน้ำหนักประตูสูงสุด                                  600 kg.

ความเร็วในการขับเคลื่อนบานประตู          9.5     m/min

ระดับชั้นของการป้องกันอุปกรณ์                 IP  43

ขนาดของคาปาซิเตอร์                                    12  u

ขนาดรูปทรงภายนอก                                      315×165×329 mm

รองรับอุปกรณ์เสริม โฟโต้เซล ไฟหัวเสา และอื่นๆ

มอเตอร์ประตูรีโมทรุ่น ROGER SLR-1200

เป็นมอเตอร์ AC ขนาดกลางจากประเทศอิตาลีแข็งแรง ทนทาน ใช้งานคุ้มค่า สำหรับประตูบานเลื่อนที่มีน้ำหนัก 1200 กิโลกรัม (สามารถใช้กับประตูบ้านทั่วไป และประตูโรงงาน หรือประตูที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี) ประตูมีระบบการออกตัว และหยุดด้วยระบบ (soft-start) พร้อมแผงคอนโทรลติดตั้งภายในมอเตอร์ เป็นแบบ Magnetic Limit Switch สามารถปรับความเร็วของตัวมอเตอร์ ได้ 2 ระดับ มีระบบ Slow-Down ขณะปิดสุด Remote เป็นแบบ Rolling code สามารถป้องกันการคัดลอกรหัส และสามารถเพิ่ม Optionได้ ทั้งโฟโต้เซล (เซนเซอร์กันหนีบ) ไฟหัวเสา คีย์การ์ด แป้นรหัสไร้สาย และอื่นๆ

มอเตอร์รีโมทที่นิยม

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน มอเตอร์ ประตูรีโมท

 1. มอเตอร์ AC 1 ตัว
 2. แผงคอนโทรลอิเล็กทรอนิกส์ 1    ชุด
 3. กุญแจปลดล็อค 2    ตัว
 4. รีโมท 2    ตัว (สามารถเพิ่มลูกรีโมทได้ ตัวละ 1000 บาท)
 5. 5.เฟืองสะพาน   4 เมตร  (ประตูยาวเกิน4เมตร เพิ่มเฟืองสะพานเมตรละ 500บาท)

ข้อมูลทางเทคนิค มอเตอร์ ประตูรีโมท

แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าใช้งาน                     230 V-50 (60) Hz

กำลังวัตต์ใช้งาน                                                 420       W

แรงส่งเพื่อฉุดประตู                                           800       N

ความเร็วรอบมอเตอร์                                       1400     rpm

ตัดการทำงานของมอเตอร์ที่                        150          °C

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน                                           -20°C + 70 °C

รับน้ำหนักประตูสูงสุด                                      1200       kg.

ความเร็วในการขับเคลื่อนบานประตู         10.55     m/min

ระดับชั้นของการป้องกันอุปกรณ์                 IP 43

ขนาดของคาปาซิเตอร์                                   18        uF

ขนาดรูปทรงภายนอก                                      325×162×295 mm

รองรับอุปกรณ์เสริม โฟโต้เซล ไฟหัวเสา และอื่นๆ