โดยทั่วไป ประตูอัตโนมัติ จะมีโครงสร้างหลักใหญ่ คือ  ประตูสามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) ซึ่งจะประกอบไปด้วย เซนเซอร์ตรวจจับคน , เซนเซอร์กันหนีบ , ชุดรางประตูอัตโนมัติ และ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดอื่น ๆ

 • เซนเซอร์ตรวจจับคน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 • เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 • ชุดรางประตูอัตโนมัติ โดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน
 • อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัย

แต่อย่างไรก็ดีหนึ่งในโครงสร้างของประตูอัตโนมัติที่สำคัญ ที่จะให้ประตูทำงานขับเคลื่อนได้อย่างสะดวก คือ ชุดรางประตู  โดยส่วนประกอบของชุดราง ชุดราง 1 ชุด

ชุดรางประตูอัตโนมัติ

 1. รางชุดแม่เหล็กยาว 1.8 เมตร 1 ชุด
 2. Control unit 1 ชุด
 3. อุปกรณ์จับยึด 1 ชุด
 4. ปุ่มกดสั่งงาน 2 อัน

คุณสมบัติของ ชุดรางประตูอัตโนมัติ

 • สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วในการสวิงเปิดและปิดประตูได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิดค้างได้ตั้งแต่ 1 – 5 วินาที
 • รองรับบานประตูกว้างถึง 70 ซม.
 • ระบบความปลอดภัย ขณะที่ประตูกำลังปิด ระบบความปลอดภัยจะทำงาน และเมื่อมีการชนกับวัตถุประตูจะถอยกลับ และจะปิดใหม่ด้วยความเร็วที่ลดลง สำหรับกรณีไฟดับ สามารถเปิด-ปิดเองได้ด้วยมือ เช่นเดียวกับประตูเลื่อนทั่วไป
 • ประตูอัตโนมัติแบบแม่เหล็ก ประตูเลื่อนแบบแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนบิ้วอิน,ประตูกระจกอัตโนมัติบานเดี่ยว สามารถนำไปใช้ใน ตู้แสดง  ตู้เสื้อผ้า หน้าต่าง-ประตูห้องต่างๆ ภายในบ้าน อาคารสำนักงาน ห้องประชุม โรงพยาบาล ห้องน้ำ

ชุดรางประตูอัตโนมัติ

ความสามารถการทำงานของชุดรางประตูอัตโนมัติ

1.ออกแบบให้สามารถรองรับการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกได้เช่น รีโมท(Remote control) เครื่องอ่านบัตร RFID (RFID Card reader) สวิตซ์ (Push button) ระบบ fire alarm

2.ระบบความปลอดภัย Safety ของ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ Auto door

– ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ หากมีสิ่งกีดขวาง ประตูเลื่อนอัตโนมัติจะถอยหลัง เพื่อเริ่มหาระยะการปิดใหม่

– กรณีที่ไฟฟ้าดับจะถูกออกแบบให้สามารถเปิดประตูออก โดยการเลื่อนประตูเอง ได้อย่างอิสระ หมดความกังวลประตูค้างขณะไฟฟ้าดับ และเมื่อไฟฟ้ามา ประตูจะทำงานได้ตามปกติเช่นเดิม

– สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์กันหนีบที่สามารถป้องกันการปิดของประตูหากมีวัตถุค้างอยู่

3.สามารถตั้งโหมดการทำงานในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้

– Mode: Always open คือการเปิดประตูอัตโนมัติค้างไว้ตลอด สำหรับการขนของ หรือ การเข้าออก ช่วงเวลาที่คนหนาแน่น

– Mode: half open คือการเปิดประตูอัตโนมัติโดยที่บานประตู จะเลื่อนออก ครึ่งหนึ่งของระยะ เลื่อนปกติ เป็นโหมด การประหยัดพลังงาน

ชุดรางประตูอัตโนมัติ

4.ออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง คือ

– ทิศทางการเปิด-ปิด สำหรับประตูบานเดี่ยว ว่าจะเปิดซ้าย หรือ ขวา

– ความเร็วในการเปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ

– ความเร็วในการปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ

– ระยะชะลอความเร็ว ขณะที่ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เปิด

– ระยะชะลอความเร็ว ขณะที่ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ปิด

– ระยะหน่วงเวลา ตอนเปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ ให้ค้างไว้ แล้วค่อยปิด ประตูอัตโนมัติ

– ความเร็วช่วงที่ประตูอัตโนมัติอยู่ในระยะชะลอ

 1. สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้

– Radar Sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

– Infrared Safety Beam Sensor เป็นเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ

– Electric Key Switch เป็นกุลแจสวิตซ์เปิด-ปิดระบบ

– Electric Lock เป็นล็อคประตูไฟฟ้า

– Acess control อาทิ เครื่องทาบบัตร (RFID Card reader), เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger print scan)