พูดได้เลยว่า ในปัจจุบัน การเลือกประตูอัตโนมัติ ใช้งานนั้น ถือได้ว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยปกติแล้วเราคงทราบกันดีว่า ประตูอัตโนมัติมักติดตั้งในมินิมาร์ท , โรงแรม , โรงพยาบาล หรือบริษัทใหญ่ๆ นอกจากสถานที่ที่กล่าวไปแล้วนั้น ตามบ้านเรือนต่างๆ ถือได้ว่า มีการเลือกติดตั้งใช้งานมากขึ้น ด้วยรูปแบบประตูที่มีความทันสมัย และ การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน จริงทำให้ ประตูอัตโนมัติ มีการจัดจำหน่ายมากขึ้น ฐานะผู้ที่ต้องการติดตั้ง ควรมีความรู้พื้นฐานในการเลือกใช้งานให้ถูกลักษณะ

การเลือกประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

ประตูรีโมท

โดยการเลือก ประตูอัตโนมัติ มีหลายปัจจัยให้เลือกก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกประตูติดตั้ง  อย่างแรกที่เราต้องคำนึงถึง คือ สถานที่ที่อยากให้ติดตั้งว่ามีพื้นที่  หรือ ขนาดเล็ก – ใหญ่เท่าใด เพราะประตูอัตโนมัติแต่ละชนิด มีขนาดที่ต่างกันออกไป และ อีกสิ่งหนึ่งควรพิจารณาจากชนิดประตู ต้องการการใชงานแบบใด เพราะ ประตูแต่ละชนิด มีคุณสมบัติเหมาะกับสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป เหล่านี้ถือเป็นเรื่องแรกที่สำคัญในการเลือกประตูอัตโนมัติ

การเลือกประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

ประตูรีโมท

ปัจจัยเบื้องต้น การเลือกประตูอัตโนมัติ

  • ศึกษาหาข้อมูลจากบริษัทที่จัดจำหน่ายที่เราสนใจ ว่ามีมาตรฐานรับประกัน หรือ ไม่
  • เลือกบริษัทที่มีการแสดงถึงผลงานที่ผ่านมาของการติดตั้งประตูอัตโนมัติ
  • ควรดูการรับประกัน และ บริการหลังการขายจากบริษัทนั้นๆ
  • สอบถามความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของประตูอัตโนมัติโดยตรง
  • บริษัทนั้นต้องสามารถให้คำปรึกษา การออกแบบ การเตรียมหน้างาน โดยชำนาญงาน พร้อมทั้งบริการดูหน้างาน
การเลือกประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

ประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

การเลือกประตูอัตโนมัติที่ได้คุณภาพ

เลือกที่คุณภาพแหล่งผลิต

  • ควรมองแหล่งผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก  ซึ่งส่วนใหญ่มีแหล่งการผลิตมากขึ้นทั้งจากจีน มาเลเซีย ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำ ดังนั้นราคา และคุณภาพจะอยู่ในระดับปานกลาง  แต่หากเป็นอิตาลีที่เป็นต้นแบบ จึงมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน แต่จะมีราคาที่สูง พร้อมรองรับคุณภาพตามไปด้วย

เลือกที่ควบคุมด้วยรีโมท

  • รีโมทถือเป็นคุณสมบัติหลักของ ประตูรีโมท ในการควบคุมการเปิด – ปิดนั้น   เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ติดตั้งมากขึ้น โดยเฉพาะประตูที่ติดตั้งตามบ้านเรือน  อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการเลื่อนประตูที่มีขนาดใหญ่ ที่ไม่ต้องออกแรงปิดด้วยตัวเอง

เลือกที่ขนาดกำลังมอเตอร์

  • ควรเลือกที่ขนาดกำลังมอเตอร์สำหรับ ประตูรีโมทอัตโนมัติ จะต้องมีความเหมาะสมกับน้ำหนักของประตูบ้าน โดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตประตู เพื่อจะได้เลือกขนาดกำลังมอเตอร์ให้สามารถรับน้ำหนักของประตูได้ต่างกันไป หากเลือกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะกับน้ำหนักของประตู เพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหาย
การเลือกประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

ประตูอัตโนมัติ ประตูรีโมท

 

อย่างไรก็ตามการพิจารณาเลือก ประตูอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพสูง ถือเป็นทางเลือกที่ถือได้ว่าจำเป็นเช่นกัน แต่อาจต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ราคาสูงตามาเช่นกัน เพื่อแลกกับประตูอัตโนมัติคุณภาพดีมาใช้งาน แลกกับการใช้งานที่ยาวนานกว่า และ กับบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือ