การบำรุงรักษาประตูเลื่อนอัตโนมัติ  สำหรับประตูบานเลื่อนนั้น ต้องมีการบำรุงรักษา เพื่อยืดระยะการใช้งานให้ระบบ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ให้มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาประตู พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ต้องดูแลควบคู่กัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้น มีวิธีการบำรุงรักษาที่แตกต่างกันออกไป และ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอุปกรณ์ในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานพึงกระทำ

วิธีบำรุงรักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

ขั้นตอน การบำรุงรักษาประตูเลื่อนอัตโนมัติ

 1. ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นกับอุปกรณ์ใดๆ เนื่องจากจะยิ่งทำให้เกิดความสกปรก
 2. หมั่นหยอดน้ำมัน,โซเน้ก ตามล้อ
 3. ตรวจสภาพการทำงานของ Controller และรางประคอง หรือสำหรับใช้ครอบชุดควบคุมการทำงานของ ตัวเครื่องหรือชุดรางควบคุมการทำงานของประตู
 4. ตรวจสภาพระยะ Sensor หรือตัวรับส่งสัญญาน เพื่อให้ประตูเปิดปิดนั่นเอง
 5. ตรวจสภาพลูกล้อ สายพาน และ ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในโดยรวม
 6. ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 1 ปี

การดูแลรักษารีโมทคอนโทรล ( เครื่องส่งสัญญาณ ) ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

 1. หลีกเลี่ยง รีโมทคอนโทรลเปียกน้ำ หรือ สัมผัสน้ำโดยตรง
 2. ไม่ควร เก็บ/วาง รีโมทคอนโทรภายใต้อากาศร้อน หรือ ใกล้เปลวไฟ
 3. ทำการเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือน หรือ ระยะการสั่งการมอเตอร์สั้นลง
 4. หลีกเลี่ยงการการกดปุ่มแช่ / กดปุ่มถี่ๆ เพราะจะทำให้มีผลต่อการสั่งการแผงวงจรของรีโมท และ แผงวงจรรับสัญญาณในมอเตอร์เกิดการเสียหายได้
 5. เพื่อความปลอดภัยระวังการใช้รีโมท ขณะมีเด็ก / สัตว์เลี้ยงใกล้กับประตูรั้วเลื่อน

วิธีบำรุงรักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

การดูแลรักษาประตูบานสวิง/บานพับ (บานเสี้ยม) ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

 1. ระวังสัตว์เล็ก หรือแมลงต่างๆเข้าไปทำรังในตัวมอเตอร์ กับอุปกรณ์ แต่สามารถป้องกันได้โดยฉีดยาฆ่าแมลง ( DDT )  รอบฐานและอุปกรณ์เสริม
 2. ระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยง มาปัสสาวะใส่มอเตอร์ เพราะ จะทำให้เกิดความเสียหายได้
 3. หมั่นดูแลรางให้สะอาดไม่ให้หิน ดิน ทราย หรือใบไม้ ให้เกาะติดตามซอกราง มิฉะนั้นจะทำให้มอเตอร์ผิดการทำงาน หรือ เคลื่อนที่จากระยะเดิมไป และก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต
 4. ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 1 ปี

การดูแลรักษา มอเตอร์ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

 1. หลีกเลี่ยงฉีดน้ำโดยตรงต่อมอเตอร์
 2. ห้ามก่อกองไฟบริเวณติดตั้งมอเตอร์
 3. ระวังอย่าให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณรางเลื่อน เพราะ จะทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก เกิดความร้อนสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ได้
 4. หมั่นทำความสะอาดภายนอก และ ภายในมอเตอร์ เพื่อป้องกันแมลงเข้าสู่ภายในทำความเสียหายต่อแผงวงจร

วิธีบำรุงรักษา ประตูเลื่อนอัตโนมัติ