ประตูเซเว่น หลายคนอาจจะคุ้นตากันดีและแท้ที่จริงแล้ว ประตูที่เราเห็นกันนั้นมันก็คือ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อีกอย่างหนึ่งนั้นเอง

ประตูเซเว่น

ประตูเซเว่น

ซึ่งแต่ละที่ ก็จะมีการติดตั้ง โดยใช้บริการแต่ละผู้ให้บริการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่แต่ละสาขา ซึ่งความสามารถของการทำงานก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งท่านจะพบว่า ประตูของเซเว่น ไม่ยอมเปิด ซึ่งเป็นสามารถเหตุมาจากความผิดพลาดของ ตัวเซ็นเซอร์ของประตูเอง หรือ อาจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งประตูเอง เพราะการติดตั้งด้วยช่างที่ไม่ชำนาญการ อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะประตูของ แต่ละบริษัท มักมีความสามารถไม่เท่าเทียมกัน ดั้งนั้น ก่อนที่จะติดสินใจสั่งซื้อ ควรจะเลือกผู้ให้บริการที่ดี และแบรนด์ที่ ได้รับมาตรฐาน เท่านั้น  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประตูเซเว่น  ที่ใช้กันทุกๆที่ หรือทุกสาขานั้นคือ ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน (Sliding Doors) ที่เป็นบานประตูที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดยประตูใช้ระบบเซ็นเซอร์ฝังไว้ภายใน และภายนอกหน้าทางเข้า-ออกของ เซเว่น  หากมีผู้มาใช้บริการเดินเข้า-ออก ระบบเซ็นเซอร์มีการสั่งโดยให้ประตูบานเลื่อนเปิดออก และเมื่อผู้ใช้บริการเดินพ้นจากหน้าประตูจะปิดทันที ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้หน้าร้าน ดูทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

นอกจาก เซเว่น ที่เลือกใช้ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ใช้กันทั่วไปแล้ว ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ใช้กันทั้งร้านสะดวกซื้อ,ประตูสำนักงาน,โรงแรม หรือแม้กระทั่งในบ้านที่เกิดขึ้นใหม่ แบบทันสมัยที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ประตูอัตโนมัติ แบบเลื่อน ที่นิยมมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบบานเลื่อนเดี่ยว (Single Leaf) และ แบบบานเลื่อนคู่ (Double Leaf) โดย เซเว่น แต่ละสาขานั้นจะเลือกใช้แบบบานประตู ที่ไม่ซ้ำกัน แล้วแต่พื้นที่ของสถานที่นั้นๆ

ลักษณะบานประตูของ  ประตูเซเว่น

มีขนาดบานประตู กว้างไม่เกิน 1.05 เมตร /บาน หรือน้ำหนัก / บานไม่เกิน 50 กก. ( บานเลื่อนคู่น้ำหนักโดยรวมต้องไม่เกิน 130 กก. ) ความสูงของบานประตูไม่ควรเกิน 2.20 เมตร  ใช้ระบบเรดาห์เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับ  ทางด้านเข้า-ออก และมีระบบ Photo sensor ป้องกันการประตูหนีบ ไฟฟ้าดับสามารถเลื่อนเปิดได้ตามปกติ ไม่ทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหาย ตัวมอเตอร์เป็นไฟ 24 Vdc. มีระบบในการ Slow 0-25 cm/sec การเปิด-ปิด ตั้งระดับในการเปิด-ปิด ชุดรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ  พร้อมรองรับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม

ประตูเซเว่น

เหตุผลที่ประตู เซเว่น เป็นแบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ถือได้ว่า ประตู7-eleven มีทั้งระบบ และโหมดการทำงานที่พร้อมใช้งานในแต่ละสถานที่ สิ่งสำคัญในการเลือกใช้งานของระบบบานประตูต้องคำนึงถึงสถานที่ หรือรูปแบบให้เหมาะกับประตูบานเลื่ออัตโนมัติ  แต่ละประเภทใช้ซึ่งมีการออกแบบให้เหมาะกับแต่ละสถานที่  ควรคำนึงความปลอดภัยเป็นหลัก นอกจากนี้ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ยังดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการความแข็งแรงของประตู แต่บางแห่งที่ต้องการความสวยงามหรูหราอาจเลือกเป็นเฟรมสแตนเลส เฟมไม้ หรือวัสดุอย่างอื่นตามความพอใจ