ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ รุ่น SD400
ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เป็นระบบชุดรางประตูอัตโนมัติที่รองรับน้ำหนักประตูขนาดใหญ่ รุ่น SD400 Heavy Duty Automatic sliding Door เป็นบานประตูขนาดใหญ่พิเศษรองรับน้ำหนักได้ถึง 400 กิโลกรัม ตอบโจทย์การทำงานประตูเลื่อนที่มีขนาดใหญ่ มีน้้ำหนักมาก ไม่ว่าจะเป็นประตูกระจก ประตูไม้ ประตูเหล็ก หรือประตูอลูมิเนียม ประตูเลื่อนชนิดนี้ สามารถตอบรับโจทย์ที่ว่ารองรับไม่ได้ จะไม่มีออกต่อสำหรับเทคโนโลยีประตูเลื่อนลักษณะเดียวกับประตูเซเว่น

ประตูเลื่อนอัตโนมัติสำหรับประตูเลื่อนชนิดนี้เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งต้องตอบได้เลยว่าเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ เพราะมีลักษณะการทำงาน กับประตูเลื่อนอัตโนมัติในรุ่นมาตรฐาน เพียงแค่มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก คือ เรื่องของการรองรับน้ำหนักที่มากยิ่งขึ้น แต่โดยลักษณะการใช้งานยังคงเหมือนเดิมทุกประการ เช่น งานศูนย์การค้า  โรงพยาบาล ประตูของโรงงาน  โรงแรม ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับประตูขนาดใหญ่  และเดินเข้าออกต่อเนื่องกันทั้งวัน โดยมอเตอร์จะส่งกำลังผ่าน pulley ต่อไปอีกชุด จะไม่เหมือนกับประตูอัตโนมัติ ธรรมดา ที่มอเตอร์จะขับระบบสายพานโดยตรง   และเนื่องจากประตูขนาดใหญ่มีแรงเฉื่อยในการเคลื่อนที่สูง ประตูอัตโนมัติ SD400 จึงมอเตอร์ที่มีระบบเบรคแบบพิเศษ ในกรณีที่ประตูกำลังปิด แต่ต้องเปิดกลับกะทันหัน เช่น การเดินเข้ามาของคน ขณะที่ประตูกำลังปิด

** หากท่านต้องการประตูขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าใน รุ่น SD-400 กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

ระบบชุดราง ประตูเลื่อนอัตโนมัติ หนึ่งชุดประกอบด้วย

Microwave-sensor เซ็นเซอร์เปิดปิดประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
1.Microwave-sensorเซนเซอร์สำหรับส่งสัญญานให้ประตูเปิด และปิด เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
BEAM SENSOR เซ็นเซอร์ป้องกันประตูอัตโนมัติเลือนหนีบ
2.BEAM SENSOR หรือ Sefty Beam เพิ่มความปลอดภัยให้กับประตูด้วยเซ็นเซอร์ป้องกันไม่ให้ประตูหนีบคนเข้าออก
ชุดรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ รองรับน้ำหนัก 400 กิโลกรัม3.ชุดระบบรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ คอยคุมให้บานประตูเลื่อนเปิดหรือปิด รีโมทควบคุมการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ4. Remote Control รีโมทควบคุมรูปแบบการทำงานของประตู เช่่นส่งให้เปิดปิดด้านเดียว เปิดค้าง เป็นต้น

คุณสมบัตเฉพาะของ ระบบรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น SD 400 Automatic sliding Door

รางประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ-SD400

คุณสมบัติ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ คุณสมบัติ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

Type
Model: รุ่น บานเดี่ยว บานคู่
Door Weight  : น้ำหนักประตู 400Kg x 1 400Kg  x 2
Door Width  : ความกว้างประตู DW = 500mm – 2500mm 500mm – 2500mm
Motor : ชนิดของมอเตอร์ DC24V 120W Brushless DC Motor
Control: กล่องควบคุม 120W
Power Consumption:
Voltage: 80V – 250V
Volume: ความดัง 60 decibel (max)
Starting Speed : ความเร็วออกตัว 450mm/second 400mm/second
Starting Times  : เวลาในการเปิด 0-20 sec
Transmission Important Condition : ระบบการสั่งกำลัง Rack Belt 8M
Opening Door Range : โหมดการเปิดของประตู Full / Half-Open (Regulable)
PFC (Power Effieiency) : ค่า power Factor 0.95 (in AC 100V  Full Load)

คลิก ! ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ >>AutoSlideDoor-SD400

เกร็ดความรู้เล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

โดยปกติแล้ว การเลือกซื้อประตูบานเลื่อนอัตโนมัตินั้น ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่ครบถ้วน และได้รับมาตรฐาน มากกว่าซื้อด้วยราคาที่ประหยัด เพราะบางครั้งการซื้อสินค้าในราคาประหยัด ท่านอาจจะได้อุปกรณ์ที่ไม่ครบถ้วน อาทิเช่น บางร้านค้าเขาอาจจะไม่มีอุปกรณ์กับหนีบหรือที่เรียกกันว่า Beam Sensor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่คอยป้องกันไม่ให้ประตูหนีบผู้ใช้งาน หรือสิ่งของที่ผ่านเข้าออกประตูนั้นเอง ดังนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องสอบถามรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อ

นอกจากตัวอุปกรณ์แล้วท่านควรตรวจวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้ดี พร้อมข้อมูลการรับประกันสินค้า เพราะบางครั้งการสั่งซื้อสินค้าชนิดนี้ มักจะมีปัญหาในเรื่องของอะไหล่ที่ค่อนข้างเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง หากท่านซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานท่าน จะไม่สามารถหาอะไหล่มาทดแทนได้ บางครั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่านเป็นอย่างมาก  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสินค้าที่ได้มาตรฐาน และร้านค้าที่มีอุปกรณ์ สำรองไว้สำหรับประตูของท่านให้ชัดเจน เพราะท่านจะได้ไม่ต้องกังวล ในเรื่องของปัญหาของอุปกรณ์ชำรุดในภายหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะสินค้าทุกชนิดมีความเสื่อมสภาพเป็นเรื่องธรรมดา  ดังนั้งควรเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมกับการรับประกันทีดี