เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้ว พร้อม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมการเข้า – ออก หรือ ควบคุมการเปิด – ปิดประตู ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับหลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น ประตูอัตโนมัติ หรือ เครื่องกั้นทางเข้าออกต่าง ๆ เป็นต้น
เครื่องทาบบัตรพร้อม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N – 18R สามารถนำไปเป็นอุปกรณ์สำหรับการบันทึกเวลาเข้า – ออก ,  การเข้างาน – ออกงาน ตามโรงงานต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ การดึงข้อมูลต่าง ๆ มาตรวจสอบ เรื่อง เวลา หรือ ข้อมูลบุคคลที่เข้า – ออกสถานที่นั้น ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการทำงานรายงานต่าง ๆ ได้ง่าย เช่นกัน

คุณสมบัติของ เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้ว พร้อม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R

การรองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
การรองรับบัตร 10,000 ใบ
การจัดเก็บข้อมูล 30,000 รายการ
การแสดงผล แสดงเป็นจอสี ( สามารถแสดงรูปพนักงานได้ )
ฟังก์ชั่นเสริม มีเสียงตอบรับ และ เมนู เป็นภาษาไทย
การดึงข้อมูล สามารถดึงผ่านสาย LAN , USB Disk , RS232  , RS 485 , Internet ADSL
ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 กับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง
คลิก ! ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >> Fingerprint Scanner  N18R

ภาพการประยุกต์ใช้ระบบ เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้วพร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R

เครื่องทาบบัตรพร้อมสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R นี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประตูอัตโนมัติได้ด้วย ดังตัวอย่างที่นำมาให้ดูด้านล่างนี้นั่นเอง ซึ่งเป็นการทำงานรวมกับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ติดตั้งที่บานประตู เพื่อเป็นการจำกัดหรือควบคุมการเข้า – ออกสถานที่นั้น ๆ

เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้ว บริษัท ซิกน่าเมต้า จำกัด

เครื่องทาบบัตรพร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R

เครื่องทาบบัตรสแกนนิ้ว บริษัท ซิกน่าเมต้า จำกัด

เครื่องทาบบัตรพร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R

เครื่องทาบบัตร สแกนนิ้ว บริษัท ซิกน่าเมต้า จำกัด

เครื่องทาบบัตรพร้อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น N18R