หน้าต่างมีอยู่หลายประเภท แต่หลักๆแล้วส่วนประกอบที่มีหน้าต่างแต่ละประเภทนั้น มีเหมือนกันที่เป็นส่วนประกอบที่สัมพันธ์ เพื่อการใช้งาน โดยส่วนประกอบของหน้าต่างในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

วงกบหน้าต่าง ส่วนมากเป็นไม้เนื้อแข็ง วงกรอบ หรือบานกรอบหน้าต่าง ส่วนมากนิยมใช้ไม้สักเพราะจะทนทาน สวยงาม น้ำหนักไม่มาก และไม่บิดงอง่าย รวมทั้งยังหดตัวน้อยมาก

ลูกฟัก ที่นิยมในปัจจุบันคือกระจกหรือใช้ไม่และบานเกล็ดรวมทั้งกระเบื้องแผ่นเรียบก็ได้

การติดตั้งหน้าต่าง ก่อนจะเขียนแบบ หรือติดตั้งควรสำรวจตรวจดูทิศทางของหน้าต่างที่จะติดตั้งเสียก่อนว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ ตำแหน่งของหน้าต่างมักจะอยู่ใต้แนวทิศเหนือและใต้เนื่องจากเป็นทางลม หรือเบี่ยงเบนไปได้บ้างเล็กน้อย  ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นควรมีหน้าต่างไว้รับแสงแดด แต่ควรทำเท่าที่จำเป็นหรือทำที่กันแดดไว้ด้วย

วงกบหนาต่าง

ขนาดของหน้าต่าง หน้าต่างที่มีขนาดเหมาะสมคือขนาดที่ใช้มือเอื้อมไปปิด-เปิดได้อย่างสะดวก มีขนาดประมาณกว้าง ยาว 60-90 ซม. แต่ถ้าต้องการขนาดใหญ่กว่านี้ ควรแยกเป็นสองบาน  การติดตั้งวงกบหน้าต่างควรติดตั้งวงกบด้านล่างอยู่สูงเกิน 2 เมตร ส่วนจะทำช่องแสงสว่างเหนืองวงกบก็สามารถทำได้

ประเภทของหน้าต่างมีอยู่ 2 ประเภท

หน้าต่างแบบใช้บานพับธรรมดา

มีทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่ โดยการติดตั้งบานพับ จะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่างโยจะสามารถเปิดออกได้กว้างถึง 180 องศา แต่เวลาเปิดแล้วจะต้องมีขอยึดไว้ เพราะบานหน้าต่างจะไหวไปตามแรงลมที่พัดผ่านจึงต้องใช้บานพับล็อกไว้

หน้าต่างแบบใช้บานพันแบบวิทโก้

หน้าต่างชนิดนี้ บานหน้าต่างจะปิด-เปิดไปในทางเดียวกัน และมักจะเป็นหน้าต่างบานเดี่ยว แต่ละบานจะมีบานพับอยู่ทั้งด้านล่าง และด้านบน แต่จะเปิดได้ไม่กว้างมากนัก หน้าต่างชนิดนี้ไม่ต้องใช้ขอสับเพราะตัวบานหน้าต่างมีความฝืดจากบานพับอยู่แล้ว

วงกบหนาต่าง

วงกบหนาต่าง

อย่างไรก็ตามการเปิดหน้าต่างทั้งสองประเภทนี้อาจมีปัญหาอยู่บ้าง ถ้าทิศทาง สถานที่ที่ติดตั้งหน้าต่าง และการเปิดทิ้งไว้ไปอยู่บริเวณเดียวกับทางเดินของผู้อื่น เพราะบานหน้าต่างที่เปิดคาไว้นั้นอาจจะไปกีดขวางทางเดิน การจะปิด-เปิดหน้าต่างก็จะต้องระมัดระวัง เพราะการปิด-เปิดหน้าต่างอาจจะไปถูกคนที่เดินไปมาได้ ดังนั้นหน้าต่างนี้ควรจะติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีผู้คนเดินไปมา ถ้าจำเป็นต้องติดตั้งควรเปิดในบางครั้งเท่านั้น