• : 066-095-2778 (sales)
  • : 065-234-0660 (sales)
  • : 062-2433000 (service)

หน้าต่าง

วิธีการซ่อมแซมหน้าต่างไม้

วิธีการซ่อมแซมหน้าต่างไม้

ปัจจุบันวัสดุของบานหน้าต่างที่นิยมมากที่สุดและใช้กันมายาวนานได้แก่ "ไม้" ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นวัสดุที่ผุพังง่ายกว่าวัสดุชนิดอื่นก็ตาม ซึ่งหน้าต่างไม้ มักต้องระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษ ด้วยความที่ไม้เกิดการยืดหดตัวหรือผุพังได้ง่ายเมื่อโดนแดด โดนฝน ความชื้น ผุได้จากปลวก...

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

ส่วนประกอบของหน้าต่าง

หน้าต่างมีอยู่หลายประเภท แต่หลักๆแล้วส่วนประกอบที่มีหน้าต่างแต่ละประเภทนั้น มีเหมือนกันที่เป็นส่วนประกอบที่สัมพันธ์ เพื่อการใช้งาน โดยส่วนประกอบของหน้าต่างในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้ วงกบหน้าต่าง ส่วนมากเป็นไม้เนื้อแข็ง วงกรอบ หรือบานกรอบหน้าต่าง...

หลักติดตั้งหน้าต่างให้ถูกต้อง

หลักติดตั้งหน้าต่างให้ถูกต้อง

ตามหลักทฤษฎี หน้าต่าง ถือเป็นดวงตาของบ้านหรือตัวอาคาร เพราะนอกจากจะเป็นส่วนที่นำแสง และวิวทิวทัศน์ เข้ามาให้กับเราแล้ว หน้าต่างยังมีส่งอิทธิพลกับความเป็นอยู่ของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือตัวอาคารแห่งนั้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของคนในครอบครัว...

หน้าต่างแต่ละชนิด

หน้าต่างแต่ละชนิด

  หน้าต่าง เป็นส่วนสำคัญที่นอกจากจะช่วยเป็นช่องระบายลม ระบายอากาศ และรับแสงแล้ว การเลือกหน้าต่างให้เหมาะสมกับสไตล์บ้าน  ต้องการในการใช้สอย และความต้องการลูกค้า จะทำให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่ และอบอุ่นและบอกความเป็นตัวคุณได้อย่าง แต่ปัจจุบัน นิยมติดตั้งหน้าต่างกระจก...

เจาะลึกหน้าต่างแต่ละประเภท

เจาะลึกหน้าต่างแต่ละประเภท

  หน้าต่างแต่ละประเภท ถือได้เลยว่า หน้าต่าง เป็นส่วนสำคัญของบ้านที่รองจากประตู  แต่มีการทำงานที่ต้องประสานกัน  โดยหลักๆแล้ว หน้าต่างจะเป็นช่องที่ใช้สำหรับ เปิด- ปิด เพื่อรับ อากาศ ลม แสงสว่าง บานหน้าต่างที่เราพบเห็นตามบ้านเรือน  มักเป็นหน้าต่างบานเดี่ยว...

เข้าใจหน้าต่าง UPVC ให้มากขึ้น

เข้าใจหน้าต่าง UPVC ให้มากขึ้น

 เข้าใจหน้าต่าง UPVC ให้มากขึ้น มารู้กันก่อนว่า uPVC คือ Unplasticized Polyvinyl Chloride ผลิตภัณฑ์จาก ปิโตรเคมี pvc กับ upvc compound เช่น ไททาเนียมไดออกไซด์, UV stabilizer, impact modifier, heat stabilizer โดยผ่านกระบวนการผลิต แบบ unplastizide...

หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างบานเลื่อน

     หน้าต่างบานเลื่อน กำลังได้รับความนิยมสำหรับบ้านสมัยใหม่ โดยเฉพาะหน้าต่างบานเลื่อนแบบอะลูมเนียมหรือ uPVC ซึ่งพบหน้าต่างแบบนี้ในปัจจุบัน  ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัยที่ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อการรับชมวิวภายนอก ยังช่วยปิดกั้นการมองเห็นจากภายนอกสู่ภายใน...