ประตูรั้วบ้านไม้ ถือเป็นอย่างแรกของ ” บ้าน ” เพื่อแบ่งอาณาบริเวณจากภายนอกบ้านของเรา ให้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของคนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน  และ เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก หรือสัตว์เข้ามาภายในตัวบ้าน ดังนั้น ประตูรั้วบ้าน ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องใช้งานทุก ๆ วัน  ในเบื้องต้น ประตูรั้วบ้าน ที่นิยมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบบานเปิด และ แบบบานเลื่อนข้าง เนื่องจากเป็นงานใช้นอกบ้าน ต้องตากแดด ตากฝนควรจะใช้วัสดุที่แข็งแรง เช่น เหล็กหนา หรือ แป๊ปน้ำ เป็นโครงสร้างจึงจะทนทาน ราคาจึงยึดกับ วัสดุที่ใช้ในการสร้างนั่นเอง

ประตูรั้วไม้ แบบเก่า

ประตูรั้วไม้ แบบเก่า

ประตูรั้วบ้านไม้ ชนิดต่าง ๆ

ประตูรั้วบ้านไม้ แบบโมเดริ์น

ประตูรั้วไม้ แบบโมเดริ์น

ปัจจุบันนอกจากการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของ ประตูรั้วบ้าน แล้วการเลือกใช้ประตูรั้วบ้านไม้ ที่มีลักษณะสวยงาม ทำให้บ้านดูทันสมัยมากยิขึ้น จึงได้รับความนิยมกันแพร่หลาย  แต่ต้องเข้าใจก่อนประตูรั้วบ้านไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภท  อย่างแรก คือ

ประตูรั้วที่ทำจากวัสดุไม้   –  เป็นการเลือกวัสดุที่ทำเป็นรั้วโดยใช้ไม้มาตกแต่ง ไม้ที่นิยมนำมาใช้ภายนอกควรใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง , ไม้เต็ง , ไม้มะค่า หรือ ไม้สักก็ได้ การเลือกไม้มาใช้เป็นประตูรั้วบ้านไม้นั้นต้องมีคุณภาพดี

ประตูรั้วที่ทำจากจากไม้เทียม หรือไม้สังเคราะห์  – วัสดุไม้เทียม หรือ ไม้สังเคราะห์ จะมีทั้ง wood plastic composite หรือ ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ การเลือกใช้วัสดุชนิดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบ และ งบประมาณที่มีอยู่ด้วย

ประตูรั้วบ้านไม้ ผสมเหล็ก

ประตูรั้วไม้ ผสมเหล็ก

ประตูรั้วบ้านไม้ ระแนง

ประตูรั้วไม้ ระแนง

ประตูรั้วบ้านไม้ สีขาว

ประตูรั้วไม้ สีขาว

ในปัจจุบันนั้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ เราสามารถติดตั้งมอเตอร์เข้าไปกับ ประตูรั้วบ้าน ได้ด้วย เพื่อให้ทำเป็น ประตูอัตโนมัติ หรือที่บางคนอาจจะเรียกว่า ประตูรีโมท นั่นเอง จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งการให้ประตูเปิด – ปิดได้ด้วยการกดรีโมทสั่งการไปที่ประตู ซึ่ง ประตูรีโมท นั้นเมื่อสั่งการไปแล้วจะมีการแสดงไซเรนติดตั้งอยู่ที่บริเวรหัวเสา เพื่อ บอกให้ทราบว่าประตูรีโมทกำลังทำงานนั่นเอง