ร้านทอง เป็นร้านค้าที่ต้องมีความปลอดภัยในการเข้า – ออกที่สูงมาก เพราะ มีเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และ บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินข่าวการโจรกรรมในร้านทองมากมาย ดังนั้นการติดตั้ง ประตูร้านทอง ต้องเลือกชนิดประตูที่มีการป้องกันที่แน่นหนา ป้องกันการเกิดโจรกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประตูร้านทอง กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์สำหรับ ประตูร้านทอง ที่ควรเลือกใช้ คือ

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าร้านทองนั้น จำเป็นต้องมีการป้องกันการเข้า – ออก ที่แน่นหนา เพื่อป้องกันการโจรกรรมเครื่องทองต่าง ๆ และ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร้าน ที่มักจะใช้ร้านทองเป็นที่อยู่อาศัยด้วย ทางด้านหน้าร้านนั้น จะเห็นได้ว่าติดตั้งเป็นลูกกรงในการป้องกันการโจรกรรม หรือ ป้องการขโมยทองไประหว่างเลือกดู แต่ทางด้านในร้าน แต่ละห้องที่เก็บสินค้าทองต่าง ๆ จะต้องใช้อุปกรณ์ หรือ ประตูที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซึ่งก็มีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดี คือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า นั่นเอง

ประตูร้านทอง

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้านี้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเข้ากับบานประตูได้เลย ไม่ว่าจะเป็นประตูห้องธรรมดาทั่วไป หรือจะเป็น ประตูสวิงอัตโนมัติ  หรือ ประตูสวิงออโต้ ก็ตาม  ซึ่งจะติดตั้งกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ที่ด้านบนของบานประตู เพื่อทำหน้าที่ ในการล็อคประตูกับวงกบไว้ด้วยกัน  โดยตัวกลอนแม่เหล็กนี้ สามารถทำงานร่วมกับระบบการควบคุมการเปิด – ปิด ได้หลายรูปแบบ เช่น ระบบตั้งรหัสกับเซนเซอร์อลาม ซึ่งการทำงาน คือ เมื่อมีผู้ที่พยายามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ไม่รู้รหัสเซนเซอร์อลามจะร้องเตือนขึ้นมานั่นเอง หรือจะใช้ กลอนแม่เหล็ก ร่วมกับ ระบบสแกนนิ้ว เพื่อตัวสอบคนเข้า – ออก และ เพื่อบันทึกเวลาในการเข้า – ออกของบุคคลนั้น ๆ ด้วย เป็นต้น

การใช้กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับ ร้านทอง จึงเป็นที่มาของคำว่าประตูร้านทอง หรือ บางคนอาจจะเรียกว่า ประตูล็อคไฟฟ้า ก็ได้ เพราะสร้างความปลอดภัยแก่สินค้า หรือ ทองรูปพรรณต่าง ๆ ได้มากที่สุด

ข้อดีของการใช้ประตูร้านทอง กับ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

  • ช่วยตรวจสอบบุคคลในการเข้า – ออกสถานที่ได้ในระดับสูง
  • ช่วยให้รักษาความปลอดภัย และ ป้องกันการโจรกรรมได้อย่างดี
  • ช่วยให้เจ้าของร้านคล้ายความกังวลได้ในระดับหนึ่ง
  • ช่วยลดการจ้างบุคลากรในการเฝ้า ทรัพย์สิน หรือ สินค้าต่าง ๆ